O mně

Jitka Weiermüllerová

Z Olomouce pocházím, v Olomouci vychovávám své děti a Olomouc je můj život.

Narodila jsem se 2. srpna 1971 v Olomouci a chodila jsem zde na základní i střední školu. Moje snaha pomáhat lidem a být jim nablízku v těžkých chvílích vyústila v rozhodnutí absolvovat střední zdravotnickou školu v oboru dětská sestra. Později jsem si při zaměstnání doplnila vysokoškolské vzdělání a získala i titul MBA. Jsem také celoživotním fandou sportu a kultury, které mě provázejí od útlého dětství.

Počátkem 90. let jsem odešla za svým budoucím manželem do Německa, kde jsem pracovala jako trenérka a doplňovala si manažerské vzdělání na Wilhelm Büchner Hochschule. Postupně jsem také začala organizačně zajišťovat pořádání kulturních akcí a přípravu i realizaci zajímavých projektů.

Po svém návratu do Olomouce jsem společně s dalšími příznivci umění založila Baletní studio při Moravském divadle Olomouc. Letos oslavíme již 15. výročí jeho existence. Za tuto dobu jsme v něm vychovali tisícovku dětí k lásce k divadlu a zdravému pohybu. Naši absolventi mají úspěchy nejen v dětském věku, ale daří se jim také uspět ve světě dospělého baletu coby členové prestižních divadelních souborů. Baletní studio při Moravském divadle Olomouc navazuje na tradici dětského baletního souboru starou více než 70 let. K jeho členkám patřily i moje maminka a teta. Baletní studio nejen vychovává budoucí tanečníky, ale je také důležitým partnerem města Olomouce a jeho příspěvkových organizací. Každoročně pomáháme zajišťovat kulturní program na řadě akcí, k nimž patří například setkání pro dříve narozené občany v domovech pro seniory, vítání občánků i poděkování dárcům krve. Naše děti tančí také na akcích organizovaných neziskovými organizacemi, které se věnují péči o handicapované. Koná-li se ve městě zajímavá akce s humanitárním přesahem, s velkou pravděpodobností nás na ní najdete.

Já sama jsem svůj zájem o dění ve městě projevila v politické práci. Od roku 2014 jsem členkou Zastupitelstva města Olomouce a řídím také odbornou komisi Rady města Olomouce pro cestovní ruch. Ve svém volném čase ještě pomáhám městu jako oddávající. Působím i jako předsedkyně dozorčí rady Výstaviště Flora Olomouc, akciové společnosti patřící městu a zajišťující kromě řady veletrhů a výstav i provoz v našich krásných parcích.

Ve své profesní kariéře a osobním životě se snažím být především dobrým vzorem pro své čtyři děti. Dvě starší už se postavily na vlastní nohy a pracují v podobných oborech, jakým se celý život věnuji já. Jsem na ně patřičně hrdá a beru to jako důkaz, že jdu po správné cestě.

O mně

Z Olomouce pocházím, v Olomouci vychovávám své děti a Olomouc je můj život.

Narodila jsem se 2. srpna 1971 v Olomouci a chodila jsem zde na základní i střední školu. Moje snaha pomáhat lidem a být jim nablízku v těžkých chvílích vyústila v rozhodnutí absolvovat střední zdravotnickou školu v oboru dětská sestra. Později jsem si při zaměstnání doplnila vysokoškolské vzdělání a získala i titul MBA. Jsem také celoživotním fandou sportu a kultury, které mě provázejí od útlého dětství.

Počátkem 90. let jsem odešla za svým budoucím manželem do Německa, kde jsem pracovala jako trenérka a doplňovala si manažerské vzdělání na Wilhelm Büchner Hochschule. Postupně jsem také začala organizačně zajišťovat pořádání kulturních akcí a přípravu i realizaci zajímavých projektů.

Po svém návratu do Olomouce jsem společně s dalšími příznivci umění založila Baletní studio při Moravském divadle Olomouc. Letos oslavíme již 15. výročí jeho existence. Za tuto dobu jsme v něm vychovali tisícovku dětí k lásce k divadlu a zdravému pohybu. Naši absolventi mají úspěchy nejen v dětském věku, ale daří se jim také uspět ve světě dospělého baletu coby členové prestižních divadelních souborů. Baletní studio při Moravském divadle Olomouc navazuje na tradici dětského baletního souboru starou více než 70 let. K jeho členkám patřily i moje maminka a teta. Baletní studio nejen vychovává budoucí tanečníky, ale je také důležitým partnerem města Olomouce a jeho příspěvkových organizací. Každoročně pomáháme zajišťovat kulturní program na řadě akcí, k nimž patří například setkání pro dříve narozené občany v domovech pro seniory, vítání občánků i poděkování dárcům krve. Naše děti tančí také na akcích organizovaných neziskovými organizacemi, které se věnují péči o handicapované. Koná-li se ve městě zajímavá akce s humanitárním přesahem, s velkou pravděpodobností nás na ní najdete.

Já sama jsem svůj zájem o dění ve městě projevila v politické práci. Od roku 2014 jsem členkou Zastupitelstva města Olomouce a řídím také odbornou komisi Rady města Olomouce pro cestovní ruch. Ve svém volném čase ještě pomáhám městu jako oddávající. Působím i jako předsedkyně dozorčí rady Výstaviště Flora Olomouc, akciové společnosti patřící městu a zajišťující kromě řady veletrhů a výstav i provoz v našich krásných parcích.

Ve své profesní kariéře a osobním životě se snažím být především dobrým vzorem pro své čtyři děti. Dvě starší už se postavily na vlastní nohy a pracují v podobných oborech, jakým se celý život věnuji já. Jsem na ně patřičně hrdá a beru to jako důkaz, že jdu po správné cestě.