O mně

Jitka Weiermüllerová

Narodila jsem se 2. srpna 1971 v Olomouci a chodila jsem zde na základní i střední školu. Moje snaha pomáhat lidem a být jim nablízku v těžkých chvílích vyústila v rozhodnutí absolvovat střední zdravotnickou školu v oboru dětská sestra. Později jsem si při zaměstnání doplnila vysokoškolské vzdělání a získala i titul MBA. Jsem také celoživotním fandou sportu a kultury, které mě provázejí od útlého dětství.

Počátkem 90. let jsem odešla za svým budoucím manželem do Německa, kde jsem pracovala jako trenérka a doplňovala si manažerské vzdělání na Wilhelm Büchner Hochschule. Postupně jsem také začala organizačně zajišťovat pořádání kulturních akcí a přípravu i realizaci zajímavých projektů.

Po svém návratu do Olomouce jsem společně s dalšími příznivci umění založila Baletní studio při Moravském divadle Olomouc. Řídila jsem je až do léta 2020, poté jsem studio předala svým nástupcům. Za dobu mého působení jsme v něm vychovali tisícovku dětí k lásce k divadlu a zdravému pohybu. Naši absolventi mají úspěchy nejen v dětském věku, ale daří se jim také uspět ve světě dospělého baletu coby členové prestižních divadelních souborů. Baletní studio při Moravském divadle Olomouc navazuje na tradici dětského baletního souboru starou více než 70 let. K jeho členkám patřily i moje maminka a teta. Baletní studio nejen vychovává budoucí tanečníky, ale je také důležitým partnerem města Olomouce a jeho příspěvkových organizací. Každoročně pomáháme zajišťovat kulturní program na řadě akcí, k nimž patří například setkání pro dříve narozené občany v domovech pro seniory, vítání občánků i poděkování dárcům krve. Naše děti tančí také na akcích organizovaných neziskovými organizacemi, které se věnují péči o handicapované. Koná-li se ve městě zajímavá akce s humanitárním přesahem, s velkou pravděpodobností na ní najdete žáky studia.

Já sama jsem svůj zájem o dění ve městě projevila v politické práci. Od roku 2014 jsem byla členkou Zastupitelstva města Olomouce a řídíla také odbornou komisi Rady města Olomouce pro cestovní ruch. Ve svém volném čase jsem také pomáhála městu jako oddávající. 

V létě 2020 jsem se v souvislosti se svou kandidaturou do Zastupitelstva Olomouckého kraje vzdala svého místa v zastupitelstvu města, abych se mohla plně na práci pro naši kandidátku.   

Ve své profesní kariéře a osobním životě se snažím být především dobrým vzorem pro své čtyři děti. Dvě starší už se postavily na vlastní nohy a pracují v podobných oborech, jakým se celý život věnuji já. Jsem na ně patřičně hrdá a beru to jako důkaz, že jdu po správné cestě.

O mně

Narodila jsem se 2. srpna 1971 v Olomouci a chodila jsem zde na základní i střední školu. Moje snaha pomáhat lidem a být jim nablízku v těžkých chvílích vyústila v rozhodnutí absolvovat střední zdravotnickou školu v oboru dětská sestra. Později jsem si při zaměstnání doplnila vysokoškolské vzdělání a získala i titul MBA. Jsem také celoživotním fandou sportu a kultury, které mě provázejí od útlého dětství.

Počátkem 90. let jsem odešla za svým budoucím manželem do Německa, kde jsem pracovala jako trenérka a doplňovala si manažerské vzdělání na Wilhelm Büchner Hochschule. Postupně jsem také začala organizačně zajišťovat pořádání kulturních akcí a přípravu i realizaci zajímavých projektů.

Po svém návratu do Olomouce jsem společně s dalšími příznivci umění založila Baletní studio při Moravském divadle Olomouc. Řídila jsem je až do léta 2020, poté jsem studio předala svým nástupcům. Za dobu mého působení jsme v něm vychovali tisícovku dětí k lásce k divadlu a zdravému pohybu. Naši absolventi mají úspěchy nejen v dětském věku, ale daří se jim také uspět ve světě dospělého baletu coby členové prestižních divadelních souborů. Baletní studio při Moravském divadle Olomouc navazuje na tradici dětského baletního souboru starou více než 70 let. K jeho členkám patřily i moje maminka a teta. Baletní studio nejen vychovává budoucí tanečníky, ale je také důležitým partnerem města Olomouce a jeho příspěvkových organizací. Každoročně pomáháme zajišťovat kulturní program na řadě akcí, k nimž patří například setkání pro dříve narozené občany v domovech pro seniory, vítání občánků i poděkování dárcům krve. Naše děti tančí také na akcích organizovaných neziskovými organizacemi, které se věnují péči o handicapované. Koná-li se ve městě zajímavá akce s humanitárním přesahem, s velkou pravděpodobností na ní najdete žáky studia.

Já sama jsem svůj zájem o dění ve městě projevila v politické práci. Od roku 2014 jsem byla členkou Zastupitelstva města Olomouce a řídíla také odbornou komisi Rady města Olomouce pro cestovní ruch. Ve svém volném čase jsem také pomáhála městu jako oddávající. 

V létě 2020 jsem se v souvislosti se svou kandidaturou do Zastupitelstva Olomouckého kraje vzdala svého místa v zastupitelstvu města, abych se mohla plně na práci pro naši kandidátku.   

Ve své profesní kariéře a osobním životě se snažím být především dobrým vzorem pro své čtyři děti. Dvě starší už se postavily na vlastní nohy a pracují v podobných oborech, jakým se celý život věnuji já. Jsem na ně patřičně hrdá a beru to jako důkaz, že jdu po správné cestě.