S čím jdu do voleb

Česká strana sociálně demokratická potřebuje znovu přesvědčit své tradiční voliče, že je tou nejlepší cestou k dobré správě města. V minulosti se nám to podařilo a naši zástupci v novodobé historii celkem třikrát stanuli v čele samosprávy. Máme na co navazovat.

Bezpečnost

Budeme bojovat proti drobné kriminalitě a obtěžujícímu chování bezdomovců. Do okolí hlavního nádraží a na další exponovaná místa vrátíme klid a bezpečnost. Zasadíme se o investice do přechodů pro chodce na nebezpečných místech.

Doprava a dopravní obslužnost

Pomůžeme čtvrtím, které jsou extrémně zatíženy dopravou. V případě tranzitní dopravy to bude východní obchvat a dokončení západní tangenty. Budeme pokračovat ve zklidňování dopravy v centru města nabídkou alternativních tras i atraktivní veřejnou dopravou. ČSSD v minulosti prosadila bezplatnou dopravu pro naše seniory. Tuto nabídku rozšíříme a doplníme také o bezplatnou dopravu pro naše děti. Prodloužíme tramvajovou trať na Nové Sady a Povel.

Městské služby

Nedopustíme privatizaci Technických služeb města Olomouc, zasadíme se o návrat správy vodovodní a kanalizační sítě do rukou města.

Senioři

Budeme rozvíjet služby pro seniory včetně zavedení takzvaného senior taxi. Podpoříme bezpečnost seniorů nabídkou instalace hlásičů požárů do jejich domácností.

Město přátelské rodině

Budeme hledat cesty, jak udělat Olomouc ještě atraktivnější pro rodiny s dětmi. Rozšíříme nabídku předškolního a školního vzdělávání a budeme pokračovat
v investicích do našich mateřských a základních škol. Vybudujeme nová dětská hřiště.

Městské parky

Prosadíme rozvoj městských parků včetně potřebných služeb (mobiliář, toalety). Dokončíme rekonstrukce historických objektů v parcích. Vrátíme prestiž akcím, které se v parcích a pavilonech Výstaviště Flora Olomouc konají.

Cestovní ruch

Podpoříme snahy majitelů restaurací o zmírnění podmínek pro umístění předzahrádek v centru města a prodloužení jejich provozní doby.